Cookie Consent by TermsFeed Generator
L’Ajuntamentde Gavà només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialtat, d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades. Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades l’Ajuntament de Gavà ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament. 

L'Ajuntament de Gavà aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb el llenguatge fàcil d’entendre. 

A continuació, s’ofereix informació addicional i ampliada respecte les activitats de tractament específiques, realitzades per l’Ajuntament de Gavà:

1.- Responsable del tractament
Identitat:
Ajuntament de Gavà
CIF: P0808800G
Direcció postal: Plaça deJaume Balmes s/n, 08850 Gavà
Telèfon: 93 263 91 00

2.- Finalitat del tractament de les seves dades i conservació
L’Ajuntament de Gavà tracta les dades personals dels interessats a través d’aquesta pàgina web ambla finalitat:
•  De poder tramitar les ofertes dels comerciants en la web.
•  D’atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre correu electrònic.
•  Gestionar els serveis d’intermediació entre usuaris i comerciants locals en matèria de vendes de productes i serveis que s’ofereixen a la nostra web.
•   Mantenir comunicacions entre el consistori, els ciutadans del municipii/o els comerciants de Gavà.
•   Promoció de les activitats i de fires que es realitzin a la ciutat deGavà. 

3.-Temps de conservació de les seves dades personals
Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes i només es conservaran les necessàries per a dur a terme possibles responsabilitats o donar compliment a la normativa aplicable. 

4.- Legitimació per al tractament
La base legal per al tractament de les sevesdades en cada cas:
•   Atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre e-mail de contacte. Art.6.1.a.-RGPD: Consentiment de l’interessat.
•   Gestionar els serveis d’intermediació entre usuaris i comerciants en matèria de vendes de productes i serveis que s’ofereixen a la nostra web. Art.6.1.b.- RGPD: Execució de contracte.
•   És l’exercici de funcions publiques que ens són pròpies com a Administració Local. Art.6.1.e.-RGPD: El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públics en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

5. Destinataris de les dades i transferències internacionals de dades
Amb l’objectiu de dur a terme les vendes amb els diferents comerços i venedors de la plataforma mesquemaigava.cat, es realitzen transferències de les seves dades fora de la U.E., concretament a PayPal, que és la plataforma establerta de pagament, i a Webflow, que és la plataforma que ofereix eines de manteniment de la pàgina web i a la vegada es on aquesta es troba allotjada. Ambdues es troben situades a EEUU, amb les garanties de protecció de dates adequades que ofereix el Privacy Shield.

6.- Drets dels interessats
Com a usuari de mesquemaigava.cat té dret a:
•  Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides.
•  Sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en aquest cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions.
•  Sol·licitar la portabilitat de les dades.
•  Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb l’Ajuntament de Gavà dirigint-se a dpd@gava.cat o a través de la nostra seu electrònica https://eseu.gava.cat amb els formularis destinats a tal fi. Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva web.

Última actualització: 01-06-2020